Bland kartorna finns det klickbara bilder som visar i vilken riktning fotografierna är tagna.

       
       
GALLERI   Sarek 2006 Galleri  
       
KARTOR   Sarek 2006 Karta  
       
HEM   Hem