Bland kartorna finns det klickbara bilder som visar i vilken riktning fotografierna är tagna.

       
       
GALLERI   Sarek 2009 Galleri  
       
KARTOR   Sarek 2009 Karta  
       
HEM   Hem